Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán

Phòng: Kế toán
Chức danh: Kế toán viên
Cán bộ quản lý trực tiếp: Phó phòng kế toán
Nơi làm việc: Trụ sở công ty
Số lượng: 02

1.      Trách nhiệm :
–       Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơ vị, đối tác, các chi nhánh, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
–       Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
–       Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
–       Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
–       Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
–       Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
–       Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
–       Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
–       Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
–       Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
2.Quyền hạn :
–       Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
–       Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.
3.Quan hệ :
–          Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán
–          Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
–          Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
–          Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.
4.Tiêu chuẩn yêu cầu : 
–       Nam/Nữ - tuổi từ 21 đến 40.
–       Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
–       Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
–       Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
–       Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
–       Có kiến thức cơ bản về công nghệ, sản phẩm CNTT- Viễn Thông
–       Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
5. Quyền lợi

-  Lương theo năng lực từ 7 đến 10 triệu đồng/thángTăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ)
-  Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13
-  Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ
-  Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm
-  Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng
-  Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
-  Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Liên hệ:
Vũ Huyền Trang
Trợ lý TGD
Email trangvh@thanhbac.vn  
Mobile: 0968 922 958/0355383497

 
Zalo
favebook
favebook
0982.335.335