Mục tiêu

Mục tiêu lâu dài
  • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT và Viễn Thông và xây dựng hạ tầng Viễn Thông đứng đầu khu vực.
     
Mục tiêu sản phẩm
  • Năm 2005 – 2017: Trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT, Viễn Thông và xây dựng hạ tầng chính cho các đơn vị: Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel- Chi Nhánh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn; Công ty Cổ Phần Hợp Nhất; Công ty TNHH Một Thành Viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoài Quốc Doanh tại Bắc Giang; Các doanh nghiệp nằm trong KCN Đình Trám, Quang Châu, Vân Chung, Song Khê Nội Hoàng. Tham gia tư vấn, xây lắp các gói thầu vốn ngân sách cùng Công ty TNHH Xây Dựng Tân Thịnh.
     
Mục tiêu doanh số
  • Năm 2015: Doanh thu 40 tỷ VNĐ
  • Năm 2016: Doanh thu 47 tỷ VNĐ
  • Năm 2017: Doanh thu 60 tỷ VNĐ
  • Năm 2018: Doanh thu 80 tỷ VNĐ

Zalo
favebook
favebook
0982.335.335