Tầm nhìn

Việt Nam đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ, mong muốn được đóng góp vào quá trình phát triển của dân tộc là khát vọng của mỗi cá nhân, tổ chức. Chọn con đường kinh doanh CNTT - Viễn Thông với mục đích “Nâng cao năng lực cạnh tranh” cho khách hàng, THÀNH BẮC đã, đang và sẽ kinh doanh theo hướng “Chuyên nghiệp - Chất lượng - Luôn luôn học hỏi, đổi mới và hoàn thiện”. Những năm qua, THÀNH BẮC không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành Công ty được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ - sản phẩm và giải pháp là một trong những “Bí quyết quản trị doanh nghiệp” của THÀNH BẮC. Chiến lược phát triển dài hạn của Công ty được thể hiện qua các định hướng sau:
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quyết định, xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng..
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách nghiên cứu - áp dụng công nghệ hiện đại, các kỹ thuật tiên tiến, sáng tạo vào sản phẩm và dịch vụ.
  • Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông và xây dựng hạ tầng viễn thông.
  • Phát triển nguồn nhân lực bền vững với nhân tố con người là trọng tâm, phấn đấu trở thành công ty dẫn đầu về dịch vụ CNTT - Viễn Thông và xây dựng hạ tầng viễn thông của miền Bắc

Zalo
favebook
favebook
0982.335.335